جمعه, اسفند ۹, ۱۳۹۸

حمل موشک قاره پیما وسط اتوبانی در روسیه + فیلم

شوک آنلاین: کشور روسیه یکی از قدرتمندترین کشورهای موشکی جهان است. https://static0.rokna.net/servev2/m4z9eEVyR1cC/EQKcq2lok0cYG2xzgWAWtFTRTjBTOnzJr7X7idfzcFY,/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84+%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9+%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7+%D8%A7%D8%B2+%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87+.mp4 موشک های روسی محدودیت نداشته و روزانه شاهد ...

Page 1800 of 2433 1 1,799 1,800 1,801 2,433