جمعه, اسفند ۳, ۱۳۹۷

انفجار در قلب تهران/ خیابان جمهوری بسته شد +فیلم

شوک آنلاین: گاز شهرى یک فروشگاه چرخ خیاطى در خیابان جمهوری تهران منفجر شد.  https://static0.rokna.net/servev2/x9ZK1O6XhlCW/EQKcq2lok0cYG2xzgWAWtFTRTjBTOnzJr7X7idfzcFY,/+%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1+%DA%AF%D8%A7%D8%B2+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A+%D9%8A%D9%83+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%DA%86%D8%B1%D8%AE+%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%89.mp4 از شهرى یک فروشگاه چرخ ...

Page 2 of 446 1 2 3 446